shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.909.689
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 juni 2020
Begindatum:5 juni 2020
Naam:GLC
Naam in het Nederlands, sinds 5 juni 2020
Adres van de zetel: Fabriekstraat 17
3950 Bocholt
Sinds 5 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
hollanders.luc@icloud.comSinds 5 juni 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 5 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Hollanders ,  Luc  Sinds 5 juni 2020
Zaakvoerder Hollanders ,  Luc  Sinds 5 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 juni 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 juni 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 5 juni 2020
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 juli 2022
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug