shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0755.472.523
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 september 2020
Begindatum:30 september 2020
Naam:FDV RENOVATION
Naam in het Frans, sinds 30 september 2020
Adres van de zetel: Keizerslaan 10
1000 Brussel
Sinds 20 juni 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ostas ,  Florian  Sinds 30 september 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 oktober 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 oktober 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 oktober 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2020
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 oktober 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.995 -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug