shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0811.964.729
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 mei 2009
Begindatum:28 mei 2009
Naam:JONI
Naam in het Nederlands, sinds 28 mei 2009
Adres van de zetel: Groenhoef 110 Stratenplan
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Sinds 27 oktober 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 mei 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Everaerts ,  Stefaan  Sinds 1 juli 2011
Zaakvoerder (2) Van Roosendael ,  Nicole  Sinds 1 januari 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2012
 
Ruwbouw
Sinds 4 juni 2012
 
Algemeen aannemer
Sinds 4 juni 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 4 juni 2012
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 4 juni 2012
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 juni 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 juni 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug