shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0819.376.717
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 oktober 2009
Begindatum:7 oktober 2009
Naam:BATSLEER GEVELRENOVATIE
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 2009
Adres van de zetel: Zuidleiestraat 40
9880 Aalter
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 september 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Batsleer ,  Koen  Sinds 30 september 2009
Bestuurder Van Hoecke ,  Hugo  Sinds 1 juli 2016
Gedelegeerd bestuurder Batsleer ,  Koen  Sinds 30 september 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 februari 2010
 
Ruwbouw
Sinds 9 februari 2010
 
Algemeen aannemer
Sinds 9 februari 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 oktober 2009
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 oktober 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.995 -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 januari 2010
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 302.600,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug