shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0819.495.392
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 oktober 2009
Begindatum:22 september 2009
Naam:ELE-MARK
Naam in het Frans, sinds 22 september 2009
Adres van de zetel: Kardinaalsstraat 12 Stratenplan  bus 4
1000 Brussel
Sinds 19 april 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 22 september 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Hetmanczuk ,  Sylwester  Sinds 22 september 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2010
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 26 januari 2010
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 januari 2010
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 26 januari 2010
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 26 januari 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 26 januari 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 december 2009
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 1 december 2009
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 december 2009
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 december 2009
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 december 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug