shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0821.794.688
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 2009
Begindatum:28 december 2009
Naam:Bart Meers
Naam in het Nederlands, sinds 28 december 2009
Adres van de zetel: Kieleberg 17
3740 Bilzen
Sinds 1 januari 2015
Telefoonnummer:
089416840 Sinds 1 januari 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@bartmeers.beSinds 1 januari 2015(1)
Webadres:
www.bartmeers.be Sinds 1 januari 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 28 december 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Aertgeerts ,  Rudolf  (0758.576.919)   Sinds 25 november 2020
Zaakvoerder 0758.576.919   Sinds 25 november 2020
Zaakvoerder (3) Meers ,  Bart  Sinds 28 december 2009
Zaakvoerder Philips ,  Micheline  Sinds 25 november 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 januari 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 14 januari 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 14 januari 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2010
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 6 april 2022
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 28 december 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 december 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug