shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0822.489.130
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 januari 2010
Begindatum:21 januari 2010
Maatschappelijke Naam:SIBOZ GROUP
Benaming in het Frans, sinds 18 januari 2010
Adres van de maatschappelijke zetel: Louizalaan 54 Stratenplan
1050 Brussel
Sinds 2 mei 2018
Telefoonnummer:
+3225111152 Sinds 2 mei 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@sos-depannage.beSinds 2 mei 2018
Webadres:
https://www.sos-depannage.be Sinds 2 mei 2018
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 januari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Ibozrar ,  Saïd  Sinds 18 januari 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 december 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 december 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 december 2011
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 19.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug