shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0822.489.130
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 januari 2010
Begindatum:21 januari 2010
Naam:SIBOZ GROUP
Naam in het Frans, sinds 18 januari 2010
Adres van de zetel: Louizalaan 54
1050 Brussel
Sinds 2 mei 2018
Telefoonnummer:
+3225111152 Sinds 2 mei 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@sos-depannage.beSinds 2 mei 2018(1)
Webadres:
https://www.sos-depannage.be Sinds 2 mei 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 18 januari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Ibozrar ,  Saïd  Sinds 18 januari 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 december 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 december 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 december 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug