shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0822.834.964
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 februari 2010
Begindatum:2 februari 2010
Naam:HUYSMANS BOUW MANAGEMENT
Naam in het Nederlands, sinds 2 februari 2010
Adres van de zetel: Moerhoek 16 Stratenplan
2400 Mol
Sinds 2 februari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 februari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Huysmans ,  Jan  Sinds 2 februari 2010
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2010
 
Ruwbouw
Sinds 25 februari 2010
 
Algemeen aannemer
Sinds 25 februari 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 februari 2010
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 2 februari 2010
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 2 februari 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 januari 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug