shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0827.472.950
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juni 2010
Begindatum:28 juni 2010
Naam:CLOET
Naam in het Nederlands, sinds 28 juni 2010
Adres van de zetel: Bergenstraat 34 Stratenplan
8020 Oostkamp
Sinds 28 juni 2010
Telefoonnummer:
050697515 Sinds 28 juni 2010(1)
Faxnummer:
050697515 Sinds 28 juni 2010(1)
E-mail:
info@cloet-bouw.beSinds 28 juni 2010(1)
Webadres:
www.cloet-bouw.be Sinds 28 juni 2010(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 28 juni 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Cloet ,  Griet  (0568.785.432)   Sinds 1 januari 2018
Zaakvoerder (3)0568.785.432   Sinds 1 januari 2018
Zaakvoerder (3) Cloet ,  Carlos  Sinds 28 juni 2010
Zaakvoerder (3) Vanhee ,  Stefan  Sinds 2 mei 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 juli 2010
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 9 juli 2010
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 juli 2010
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 9 juli 2010
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 9 juli 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 juli 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 25 oktober 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 9 juli 2010
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 9 juli 2010
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 9 juli 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 juni 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug