shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0829.879.540
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 september 2010
Begindatum:30 september 2010
Naam:ZANDERS F & B
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 2010
Adres van de zetel: Tongersesteenweg 331
3840 Borgloon
Sinds 9 juni 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 september 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Zanders ,  Bart  Sinds 30 september 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 november 2010
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 3 november 2010
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 november 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 november 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 4 oktober 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 5 juni 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 juni 2018
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 4 oktober 2010
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 4 oktober 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 3 november 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug