shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0829.988.913
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 september 2010
Begindatum:30 september 2010
Naam:PPN CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 2010
Adres van de zetel: Akkerhof 25 Stratenplan
3740 Bilzen
Sinds 31 mei 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 september 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Klein ,  Petra  Sinds 30 september 2010
Zaakvoerder (2) Nijsten ,  Petrus  Sinds 30 september 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 oktober 2010
 
Ruwbouw
Sinds 20 oktober 2010
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 20 oktober 2010
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 20 oktober 2010
 
Algemeen aannemer
Sinds 20 oktober 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 20 oktober 2010
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 20 oktober 2010
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 20 oktober 2010
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 20 oktober 2010
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 oktober 2010
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2010
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug