shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0830.979.697
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 november 2010
Begindatum:8 november 2010
Naam:GM RAMEN
Naam in het Nederlands, sinds 31 juli 2017
Adres van de zetel: Wippelberg 155 Stratenplan
2370 Arendonk
Sinds 30 september 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 november 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Geerts ,  Mario  Sinds 8 november 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 april 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 20 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  22.230  -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 20 september 2017
Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 20 september 2017
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 20 september 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 15 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 november 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug