shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0832.836.654
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 2011
Begindatum:17 januari 2011
Naam:UW LOODGIETER
Naam in het Nederlands, sinds 11 januari 2011
Adres van de zetel: Kerrebroekstraat 16
9300 Aalst
Sinds 1 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 januari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0817.342.091   Sinds 1 januari 2020
Vaste vertegenwoordiger De Groeve ,  Lynn  (0817.342.091)   Sinds 1 januari 2020
Vaste vertegenwoordiger Philippe ,  Domien  (0833.424.295)   Sinds 5 januari 2015
Zaakvoerder (2)0833.424.295   Sinds 5 januari 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 14 februari 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 februari 2011
Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 februari 2011
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 februari 2011
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 februari 2011
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 februari 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 14 februari 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug