shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0834.546.032
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 2011
Begindatum:15 maart 2011
Naam:ATS STEVENS
Naam in het Nederlands, sinds 15 maart 2011
Afkorting: ATS
Naam in het Nederlands, sinds 15 maart 2011
Adres van de zetel: Heikesveld(SHL) 71
3910 Pelt
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 mei 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0841.598.229   Sinds 28 mei 2021
Vaste vertegenwoordiger Stevens ,  Wouter  (0841.598.229)   Sinds 7 december 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 april 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 4 april 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 juli 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 april 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 april 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 maart 2018
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 maart 2018
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 april 2011
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 april 2011
Btw 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 april 2011
Btw 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 1 april 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 4 juli 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0456.731.131 (BERBEN JEAN CENTRALE VERWARMING & SANITAIR)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 mei 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug