shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0834.552.267
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 april 2011
Begindatum:2 april 2011
Naam:Michiels, Karel
Sinds 2 april 2011
Telefoonnummer:
0477 49 61 14 Sinds 2 april 2011(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
karel.michiels@skynet.beSinds 2 april 2011(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Michiels ,  Karel  Sinds 2 april 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 april 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 april 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2011
Erkend boorbedrijf (Vlaamse Gewest)
Sinds 20 december 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 2 april 2011
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 2 april 2011
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 2 april 2011
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 2 april 2011
Btw 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 2 april 2011
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug