shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0837.188.291
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 mei 2011
Begindatum:30 mei 2011
Naam:ABR BOUWWERKEN
Naam in het Nederlands, sinds 30 mei 2011
Adres van de zetel: Nachtegaallaan 58 Stratenplan
3650 Dilsen-Stokkem
Sinds 30 mei 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 30 mei 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Rutten ,  Guido  Sinds 30 mei 2011
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 juli 2011
 
Ruwbouw
Sinds 26 juli 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 26 juli 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 26 juli 2011
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 26 juli 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 juli 2011
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2011
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 27 juni 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 juni 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug