shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0843.666.507
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 februari 2012
Begindatum:14 februari 2012
Naam:Europe Sailing Team
Naam in het Frans, sinds 16 december 2013
Afkorting: EUR SAILING TEAM
Naam in het Frans, sinds 30 januari 2012
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 29 januari 2024
Adres van de zetel: Hoogstraat 79
1000 Brussel
Sinds 16 december 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 30 januari 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Bestuurder de Kerros ,  Armel  Sinds 30 januari 2012
Bestuurder Deschuytere ,  Jean  Sinds 30 januari 2012
Bestuurder Grochowiak ,  Elzbieta  Sinds 30 januari 2012
Gedelegeerd bestuurder Deschuytere ,  Jean  Sinds 30 januari 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.


Naar boven   Terug