shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0846.820.985
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 2012
Begindatum:25 juni 2012
Naam:NEROQOM BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 25 juni 2012
Adres van de zetel: Uitbreidingstraat 84   bus 0
2600 Antwerpen
Sinds 1 december 2013
Telefoonnummer:
03/3273883 Sinds 1 december 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.NeroQom.com Sinds 1 december 2013(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 augustus 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder BRINKMAN ,  SVENNY  Sinds 31 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 augustus 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 juli 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 augustus 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 oktober 2012
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 1 oktober 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.992 -  Gevelreiniging
Sinds 2 juli 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug