shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0865.090.342
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 mei 2004
Begindatum:4 mei 2004
Naam:BAERT G.E.
Naam in het Nederlands, sinds 27 april 2004
Adres van de zetel: Zandstraat(SP) 59 Stratenplan
9170 Sint-Gillis-Waas
Sinds 1 januari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 april 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Baert ,  Erik  Sinds 27 april 2004
Bestuurder Baert ,  Gerard  Sinds 27 april 2004
Bestuurder Dhondt ,  Berlinda  Sinds 27 april 2004
Gedelegeerd bestuurder Baert ,  Gerard  Sinds 8 februari 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 4 mei 2004
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 4 mei 2004
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 4 mei 2004
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 4 mei 2004
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 4 mei 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2004
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 30 augustus 2004
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.221 -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 360.000 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug