shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0865.825.562
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juni 2004
Begindatum:17 juni 2004
Naam:AKWA CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 23 februari 2005
Adres van de zetel: Roggemanskaai (Felix) 1 Stratenplan
1501 Halle
Sinds 14 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 juni 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Verjans ,  Patricius  Sinds 28 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 1 oktober 2005
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 1 oktober 2005
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 1 oktober 2005
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 1 oktober 2005
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 1 oktober 2005
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 1 oktober 2005
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 1 oktober 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2005
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 januari 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug