shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0867.772.688
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 31 december 2019
Begindatum:12 oktober 2004
Naam:REGA BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 3 januari 2006
Adres van de zetel: Diamantstraat 3 Stratenplan  bus C
2275 Lille
Sinds 21 maart 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 september 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Van Hoof ,  Bo  Sinds 23 april 2018
Gedelegeerd bestuurder Van Hoof ,  Bo  Sinds 23 april 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Backx ,  Benny  Sinds 31 december 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Heylen ,  Steven  Sinds 31 december 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 31 januari 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2005
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 75.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 oktober 2004
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2006
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug