shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0874.697.302
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juni 2005
Begindatum:27 juni 2005
Naam:DB&C°
Naam in het Nederlands, sinds 27 juni 2005
Adres van de zetel: Vlamingenstraat 35 Stratenplan
8530 Harelbeke
Sinds 28 maart 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 maart 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Hernandez Lopez ,  Alma  (0842.122.920)   Sinds 1 januari 2012
Zaakvoerder (2)0842.122.920   Sinds 1 januari 2012
Zaakvoerder (2) De Bleecker ,  Kurt  Sinds 3 juli 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 juli 2005
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 januari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 15 januari 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug