shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0881.048.822
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 april 2006
Begindatum:28 april 2006
Naam:EVENCE COPPEE GROEP
Naam in het Nederlands, sinds 28 april 2006
Afkorting: E.C.G.
Naam in het Nederlands, sinds 28 april 2006
Adres van de zetel: Winterslagstraat 89 Stratenplan  bus 1
3600 Genk
Sinds 16 februari 2017
Telefoonnummer:
0477/391414 Sinds 16 februari 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@ec-groep.beSinds 16 februari 2017(1)
Webadres:
www.ec-groep.be Sinds 16 februari 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 28 april 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Grispen ,  Jan  Sinds 28 april 2006
Zaakvoerder (3) Knevels ,  Bart  Sinds 5 juli 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 26 juni 2006
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 26 juni 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 juni 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 mei 2006
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2007
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug