shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0887.165.661
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 2007
Begindatum:8 februari 2007
Naam:ADVENSO
Naam in het Nederlands, sinds 8 februari 2007
Adres van de zetel: Marsbiebuikstraat 13
8210 Zedelgem
Sinds 23 juni 2023
Telefoonnummer:
050703433 Sinds 1 september 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@advenso.beSinds 1 september 2017(1)
Webadres:
www.advenso.be Sinds 1 september 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 oktober 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0729.829.384   Sinds 27 oktober 2022
Vaste vertegenwoordiger Vigneron ,  Ludovic  (0729.829.384)   Sinds 1 september 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2007
 
Elektrotechniek
Sinds 12 mei 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 augustus 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 13 februari 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 27 september 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 november 2016
Btw 2008  35.140  -  Handel in elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  35.220  -  Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 november 2016
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 februari 2019
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 februari 2019
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 23 september 2009
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 19 augustus 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 november
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 november 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug