shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0887.610.376
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 maart 2007
Begindatum:1 maart 2007
Naam:Du Prez, Bart
Sinds 1 maart 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Du Prez ,  Bart  Sinds 1 maart 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 1 maart 2007
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 1 maart 2007
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 1 maart 2007
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 1 maart 2007
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 1 maart 2007
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 maart 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug