shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0891.005.970
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juli 2007
Begindatum:23 juli 2007
Naam:TOIT TOIT MON TOIT
Naam in het Frans, sinds 16 juli 2007
Adres van de zetel: Doverstraat 26 Stratenplan
1070 Anderlecht
Sinds 1 juni 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 16 juli 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Benayad ,  Abdellatif  Sinds 24 april 2017
Zaakvoerder El Rhazzal ,  Mohammed  Sinds 23 november 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 september 2013
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 26 september 2013
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 26 september 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 13 februari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 26 september 2013
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 26 september 2013
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 september 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 13 februari 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug