shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0892.389.013
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 2007
Begindatum:28 september 2007
Naam:CITY-SAN
Naam in het Nederlands, sinds 27 september 2007
Adres van de zetel: Schoenstraat 67
2140 Antwerpen
Sinds 27 september 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 september 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Belrharrasse ,  Abdelmajide  Sinds 27 september 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 april 2008
 
Ruwbouw
Sinds 9 september 2008
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 9 september 2008
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 september 2008
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 9 september 2008
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 9 september 2008
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 9 september 2008
 
Elektrotechniek
Sinds 9 september 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 22 oktober 2008
Btw 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 22 oktober 2008
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 22 oktober 2008
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 22 oktober 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 22 oktober 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug