shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0894.961.491
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 januari 2008
Begindatum:16 januari 2008
Naam:Toffer
Naam in het Nederlands, sinds 11 januari 2008
Adres van de zetel: Gaversesteenweg 231 Stratenplan
9820 Merelbeke
Sinds 11 januari 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 januari 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Memishev ,  Tamer  Sinds 11 januari 2008
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Installateur frigorist
Sinds 13 december 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 januari 2008
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 9 april 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 augustus 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 11 januari 2008
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 11 januari 2008
BTW 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 11 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 augustus 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug