shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0896.928.316
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 april 2008
Begindatum:3 april 2008
Naam:BLANCO
Naam in het Frans, sinds 3 april 2008
Adres van de zetel: Dokter Lemoinelaan 11/4 Stratenplan
1070 Anderlecht
Sinds 31 januari 2020

Doorgehaald adres sinds 14 mei 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 3 april 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder GRANATO ,  SALVATORE  Sinds 31 januari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 april 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 7 april 2008
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 april 2008
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 7 april 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 april 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2009
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug