shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0899.636.693
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juli 2008
Begindatum:23 juli 2008
Naam:IWS
Naam in het Nederlands, sinds 23 juli 2008
Adres van de zetel: Struikstraat 102 Stratenplan
3460 Bekkevoort
Sinds 8 januari 2013
Telefoonnummer:
0474/574656 Sinds 8 januari 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 23 juli 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Wuestenbergs ,  Ignaz  Sinds 23 juli 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 augustus 2008
 
Ruwbouw
Sinds 11 augustus 2008
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 11 augustus 2008
 
Elektrotechniek
Sinds 11 augustus 2008
 
Algemeen aannemer
Sinds 11 augustus 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 1 augustus 2008
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 augustus 2008
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2008
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 augustus 2008
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 augustus 2008
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 augustus 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug