shadow

Nacebelcode 2008

84.11  Algemeen overheidsbestuur

Toelichting
Deze klasse omvat:
- de uitvoerende en wetgevende werkzaamheden van de centrale, regionale, provinciale en lokale openbare bestuurslichamen
- het beleid inzake en het toezicht op fiscale zaken:
• uitvoering van de belastingwetgeving
• inzameling van accijnzen en belastingen op goederen en het opsporen van belastingontduiking
• de douane
- de uitvoering van de begroting en het beheer van overheidsfondsen en overheidsschuld:
• inning en ontvangst van gelden en toezicht op de uitgaven
- het beheer van het algemene beleid omtrent onderzoek en burgerlijke ontwikkeling en het beheer van fondsen in verband daarmee
- het beleid inzake en de uitvoering van algemene economische en sociale programma's en statistische diensten op de verschillende overheidsniveaus
- de administratie en het beheer van de algemene personeelsdiensten, met inbegrip van de uitwerking en het in werking stellen van algemene beleidsmaatregelen en procedures in verband met personeel en organisatie
Deze klasse omvat niet:
- het verhuur en de exploitatie van de eigen of gehuurde onroerende goederen - cfr. klasse 68.20
- het beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. groep 68.3
- de ondersteunende activiteiten met betrekking tot gebouwen - cfr. 81.100
- het beheer van het speur- en ontwikkelingswerkbeleid gericht op de verbetering van het persoonlijk welzijn, met inbegrip van het beheer van de fondsen in verband daarmee - cfr. 84.120
- het beheer van het speur- en ontwikkelingswerkbeleid inzake het verbeteren van de economische concurrentiekracht - cfr. 84.130
- het beheer van het speur- en ontwikkelingswerkbeleid inzake defensie, met inbegrip van het beheer van de fondsen in verband daarmee - cfr. 84.220
- het beheer van de overheidsarchieven - cfr. 91.012Behoort tot
84.1  Openbaar bestuur


Bevat
84.111 Federale overheid

84.112 Overheden van gemeenschappen en gewesten

84.113 Provinciale overheid

84.114 Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.

84.115 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)

84.119 Overig algemeen overheidsbestuur

 Terug
 lijst secties