shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0886.946.917
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 februari 2007
Begindatum:2 februari 2007
Maatschappelijke Naam:UNLEASHED
Benaming in het Nederlands, sinds 14 december 2016
Adres van de maatschappelijke zetel: Kempische steenweg 309 Stratenplan  bus 1
3500 Hasselt
Sinds 28 maart 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 januari 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2007
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  61.900  -  Overige telecommunicatie
Sinds 15 maart 2016
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 15 januari 2017
BTW 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 15 maart 2016
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 15 maart 2016
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  82.200  -  Callcenters
Sinds 15 maart 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
Toon Activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 10.000.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug