shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.752.607
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 2018
Begindatum:12 december 2018
Maatschappelijke Naam:LOGîMMO
Benaming in het Frans, sinds 12 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Sur les Tailles 1 Stratenplan
4181 Hamoir
Sinds 12 december 2018
Telefoonnummer:
+32478201360 Sinds 12 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
gillesvalentin_75@hotmail.comSinds 12 december 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 12 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder te Brake ,  Sébastien  Sinds 12 december 2018
Zaakvoerder Valentin ,  Gilles  Sinds 12 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2019
 
Ruwbouw
Sinds 3 januari 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 3 januari 2019
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 3 januari 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 3 januari 2019
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 3 januari 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 3 januari 2019
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 3 januari 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 januari 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 3 januari 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 3 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 januari 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 3 januari 2019
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 3 januari 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 3 januari 2019
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 3 januari 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 3 januari 2019
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 3 januari 2019
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 3 januari 2019
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 3 januari 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 3 januari 2019
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 3 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 december 2018
BTW 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 12 december 2018
BTW 2008  01.620  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Sinds 12 december 2018
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 12 december 2018
BTW 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 12 december 2018
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 12 december 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug