shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.759.634
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 2018
Begindatum:12 december 2018
Maatschappelijke Naam:HYDROELECTRICITE D'OURTHE ET SAMBRE
Benaming in het Frans, sinds 12 december 2018
Afkorting: HOSe
Benaming in het Frans, sinds 12 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Nanon 98 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 12 december 2018
Telefoonnummer:
+324945034443 Sinds 12 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
t.duchesne@en-tandem.beSinds 12 december 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 12 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 december 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 12 december 2018
BTW 2008  35.130  -  Distributie van elektriciteit
Sinds 12 december 2018
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 12 december 2018
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 12 december 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 600.000 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug