shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0891.136.921
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 4 september 2019
Begindatum:30 juli 2007
Naam:VALROY
Naam in het Frans, sinds 22 maart 2016
Adres van de zetel: Rue du Bois 23 Stratenplan
4260 Braives
Sinds 22 maart 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 25 juli 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Valkiers ,  Aline  Sinds 22 maart 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ancion ,  François  Sinds 4 september 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 22 maart 2016
BTW 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 22 maart 2016
BTW 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 22 maart 2016
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 22 maart 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.120 -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 februari 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug