shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0708.960.330
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 2018
Begindatum:12 oktober 2018
Maatschappelijke Naam:A L CONCEPT
Benaming in het Frans, sinds 12 oktober 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Hameau de Tabreux 2 Stratenplan
4180 Hamoir
Sinds 12 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 12 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Caers ,  Cindy  Sinds 12 oktober 2018
Zaakvoerder Caers ,  Cindy  Sinds 12 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 november 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 9 november 2018
BTW 2008  02.300  -  Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
Sinds 9 november 2018
BTW 2008  02.400  -  Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
Sinds 9 november 2018
BTW 2008  31.020  -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 9 november 2018
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 9 november 2018
BTW 2008  47.781  -  Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen
Sinds 9 november 2018
BTW 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 9 november 2018
BTW 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 9 november 2018
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 9 november 2018
BTW 2008  95.240  -  Reparatie van meubelen en stoffering
Sinds 9 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug