shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0714.920.088
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 november 2018
Begindatum:29 november 2018
Maatschappelijke Naam:M. ERNEST
Benaming in het Frans, sinds 29 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Tige aux Frènes 7 Stratenplan
4140 Sprimont
Sinds 29 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 29 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Ernest ,  Malory  Sinds 29 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 december 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 29 november 2018
BTW 2008  42.120  -  Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 29 november 2018
BTW 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 29 november 2018
BTW 2008  42.919  -  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 29 november 2018
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 29 november 2018
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 29 november 2018
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 29 november 2018
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 29 november 2018
BTW 2008  77.291  -  Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
Sinds 29 november 2018
BTW 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 29 november 2018
BTW 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 29 november 2018
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 29 november 2018
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 29 november 2018
BTW 2008  82.190  -  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 29 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug